Інтернет-свобода в Україні 2020 – звіт

Світовий, а заразом і український тренд 2010-х років – це суцільна цифровізація. Разом зі здешевленням доступу до Інтернету та зменшенням ціни пристроїв, за допомогою яких можна отримувати блага Всесвітньої мережі, зросла кількість загроз у онлайн-просторі. Там, де з’являються загрози для громадян, дуже часто і дуже швидко виникає і держава, яка прагне ці загрози усунути. Втім, так само часто такі спроби закінчуються протилежно – і призводять до порушення цифрових прав.

Особливістю Інтернету як середовища реалізації прав людини є також і його некласичність: окрім взаємовідносин між державою та користувачем, важливою є роль таких гравців, як Інтернет-посередники. Вони у своїй діяльності також можуть порушувати права людини – протиправно передаючи персональні дані третім особами, блокуючи доступ користувачів до сайтів, або ж неналежно видаляючи контент, що містить мову ворожнечі. При цьому, вони часто залишаються недосяжними для держав, адже не знаходяться під їхньою юрисдикцією.

Цей звіт створений задля започаткування традиції щорічного комплексного аналізу стану регулювання трикутника «держава – користувач – Інтернет-посередник» в Україні. Ми спробували окреслити поточне регулювання правовідносин в українській мережі як вихідну точку для подальших досліджень, а також описати основні тренди регулювання протягом 2020 року. Задля цього ми аналізували проєкти законодавчих та урядових ініціатив, що публікувалися протягом року, прийняті акти, а також судову практику, та висловили власні рекомендації
відповідальним органам – зі сподіванням на імплементацію бодай частини з них у 2021 році.

Висновок за наслідками нашого аналізу дає надію: попри продовження незаконних практик блокувань сайтів, законодавчий спам з новими запропонованими категоріями протиправного контенту, а також низку великих актів, спрямованих на комплексне регулювання певних правовідносин (у сфері медіа, у сфері діяльності спецслужб, у сфері електронних комунікацій тощо), що містять загрози правам людини, у 2020 році вдалося уникнути суттєвого погіршення ситуації.

Незважаючи на це, ризики залишаються – а нам залишається сподіватися, що у звіті за 2021 рік не доведеться аналізувати негативний вплив законопроєктів, що стали законами.

Результати звіту тут >> Інтернет-свобода-2020

Звіт підготовлено за підтримки American Bar Association’s Rule of Law Initiative (ABA ROLI)  в Україні.