Держави мають використовувати технології цифрового стеження для боротьби з пандемією з повагою до прав людини – cпільна заява громадянського суспільства

Пандемія COVID-19 є глобальною надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров’я, яка вимагає масштабної та координованої відповіді урядами по всьому світу. Водночас, дії держав зі стримування вірусу не повинні використовуватися як прикриття для широкого впровадження систем надмірного цифрового стеження.

Ми, організації, що підписалися, закликаємо уряди проявити лідерство у протидії пандемії у спосіб, який гарантуватиме, що використання цифрових технологій для відстеження та моніторингу окремих громадян та населення здійснюватиметься у чіткій відповідності до стандартів прав людини.

Технології можуть та мають відігравати важливу роль у цих спробах врятувати життя, зокрема через поширення повідомлень у сфері громадського здоров’я та підвищення доступу до медичної допомоги.

Водночас, збільшення повноважень держави щодо здійснення цифрового стеження без згоди громадян, зокрема отримання доступу до даних про місцезнаходження мобільних телефонів, загрожує приватності, свободі вираження поглядів та свободі об’єднань таким чином, що може призвести до порушення прав людини та знизити довіру до органів влади, що підважить ефективність будь-яких заходів з забезпечення громадського здоров’я. Такі заходи також містять ризик дискримінації та можуть завдати непропорційної шкоди спільнотами, що вже є вразливими.

Теперішні часи незвичайні, але вимоги прав людини залишаються в силі. Безумовно, рамки прав людини сформульовані таким чином, щоб забезпечити ретельний баланс різноманітних прав з метою захисту індивідів та більш широких спільнот.

Держави не можуть просто так нехтувати такими правами як приватність та свобода вираження поглядів, пояснюючи це метою боротьби з кризою у сфері громадського здоров’я. Належний захист прав людини, навпаки, сприяє громадському здоров’ю. Зараз більше, аніж будь-коли, уряди мають суворо забезпечувати те, щоб будь-які обмеження цих прав відбувалися у відповідності з давно встановленими гарантіями у сфері прав людини.

Ця криза дає можливість показати нашу людяність. Ми можемо робити надзвичайні речі для боротьби з цією пандемією, які будуть відповідати стандартам у сфері прав людини та верховенства права. Рішення, які приймають уряди для протидії пандемії сьогодні, сформують те, як наш світ виглядатиме у майбутньому.

Ми закликаємо усі уряди не посилювати цифрове стеження як відповідь на пандемію COVID-19, крім випадків, коли виконуються такі умови:

  1. Ми не можемо дозволити, щоб пандемія COVID-19 стала виправданням безладному масовому стеженню. Заходи зі стеження, які були впроваджені для протидії пандемії, мають бути законними, необхідними та пропорційними. Вони мають бути передбачені законом та відповідати легітимним цілям охорони здоров’я, визначеним належними органами влади у сфері громадського здоров’я, та бути пропорційними таким потребам. Уряди мають бути відкритими щодо заходів, які вони вживають, для того, щоб їх можна було ретельно дослідити та, за потреби, у майбутньому модифікувати, відкликати або переглянути.
  2. Ми не можемо дозволити, щоб пандемія COVID-19 стала виправданням нескінченному стеженню. Якщо уряди розширюють повноваження з моніторингу та стеження, таке посилення повноважень має бути обмеженим у часі і продовжуватися лише доки це буде необхідно для протидії пандемії.
  3. Ми не можемо дозволити, щоб пандемія COVID-19 стала виправданням для вихолощення права людини на приватність. Держави мають гарантувати, що зростання обсягів збирання, утримання та агрегації персональних даних, включно з даними про стан здоров’я, здійснюється винятково з метою протидії COVID-19. Дані, зібрані, утримані чи агреговані з цією метою, мають бути обмеженими за обсягом та часом використання, залежно від розвитку пандемії, та не повинні використовуватись для комерційної чи будь-якої іншої цілі.
  4. Ми не можемо дозволити, щоб спроби протидіяти пандемії створили загрози нашій цифровій безпеці. Уряди мають вжити усіх можливих заходів для захисту даних людей, в тому числі забезпечити належний рівень безпеки будь-яких персональних даних та будь-яких технічних засобів, застосунків, мереж або сервісів, що збирають, передають, обробляють та зберігають дані. Будь-які заяви про те, що дані є анонімними, мають базуватися на доказах та підтверджуватися достатньою інформацією щодо того, як відбувалася така анонімізація. 
  5. Ми не можемо дозволити, щоб пандемія COVID-19 збільшила розрив у реалізації прав людини між різними групами у суспільстві. Будь-яке використання технологій цифрового стеження для відповіді на COVID-19, включно з використанням «big data» та систем штучного інтелекту, має враховувати ризики, пов’язані з можливим впливом таких інструментів на посилення дискримінації та порушення прав расових меншин, людей, що живуть у бідності та іншого вразливого населення, чиї потреби та реалії життя можуть бути неврахованими чи некоректно представленими у великих наборах даних.
  6. Ми не можемо дозволити, щоб пандемія COVID-19 була використана для втаємничення від громадян інформації про те, як їх уряди збирають та передають дані третім сторонам. Якщо уряди укладають угоди, які передбачають передачу даних іншим установам публічного чи приватного сектору, такі договори мають базуватися на законі, а факт їх укладення та інформація, необхідна для оцінки їх впливу на приватність та права людини, мають бути оприлюднені – у письмовому вигляді, з визначеними положеннями про закінчення дії таких угод, публічним наглядом та іншими запобіжниками за замовчуванням.Бізнеси, що беруть участь у спробах урядів протидіяти COVID-19, мають вжити належних заходів для забезпечення поваги до прав людини та гарантувати захист від використання отриманих даних в бізнесових чи комерційних інтересах.
  7. Будь-який захід, спрямований на протидію пандемії, має включати елементи підзвітності та запобіжники проти зловживань. Посилені повноваження щодо стеження, пов’язаного з COVID-19, не мають бути надані службам безпеки або розвідки та мають підлягати ефективному нагляду зі сторони відповідних незалежних органів. Понад те, особам має бути надана можливість знати про та оскаржувати будь-які заходи зі збору, агрегації, утримання та використання даних, пов’язаних з  COVID-19. Особи, щодо яких було встановлено стеження, повинні мати доступ до ефективних засобів захисту. 
  8. Заходи щодо COVID-19, які включають збір даних, мають передбачати інструменти для вільної, активної та змістовної залученості відповідних стейкхолдерів, зокрема експертів у сфері громадського здоров’я та представників найбільш вразливих груп населення.

Оригінал заяви та перелік підписантів